Zmodernizowany pododdział kardiologiczny oddziału chorób wewnętrznych

sala intensywnego nadzoru
Zakończył się remont kolejnej części szpitala - dziś oddaliśmy do użytku całkowicie zmodernizowany pododdział kardiologiczny oddziału chorób wewnętrznych.

Oddział posiada nową, czterostanowiskową salę intensywnego nadzoru z pełnym monitorowaniem pacjenta, izolatkę z węzłem sanitarnym, wyremontowane pokoje pacjentów i zaplecze diagnostyczne. Od wtorku 6 kwietnia oddział będzie służył pacjentom zakażonym SARS-CoV-2, który leczeni są w naszym szpitalu, a 7 kwietnia zostanie tam utworzonych również 7 dodatkowych miejsc dla pacjentów covidowych wymagających respiratora.

Wszystkie sale wyposażono w nowe łóżka i materace, zakupiono także sprzęt medyczny, w tym m.in. Echokardiograf UKG, stację telemedyczną z funkcją przesyłania danych do centrali, reduktory tlenowe, i aparaty EKG. W sumie dla pacjentów przygotowanych jest 27 łóżek.

Modernizacja została przeprowadzona w ramach realizowanego projektu” Poprawa jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez modernizację i doposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”. Koszt remontu i wyposażenia to 2,7 mln zł.

Dziś efekt prac remontowych zobaczył Starosta Zawierciański Gabriel Dors, któremu towarzyszyli: Bożena Szydlik – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie oraz Tomasz Dzierżanowski – Sekretarz Powiatu.


Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ