Spotkanie wigilijne dla pracowników

choinka

20 grudnia odbyło się wigilijne spotkanie dla wszystkich pracowników  Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia złożył zespołowi placówki Starosta Zawierciański Gabriel Dors. Wśród przybyłych gości byli również inni przedstawiciele powiatu: Wicestarosta Paweł Sokół, Barbara Kozioł – członek Zarządu Powiatu, Bożena Szydlik – naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Spotkanie było również okazją do podsumowania kończącego się roku oraz przedstawienia kierunku działań na przyszłość.

Dyrektor szpitala Piotr Zachariasiewicz wyraził słowa podziękowania za trud i zaangażowanie pracowników włożone w pracę na rzecz szpitala. Dr Dariusz Jorg, doradca ds. rozwoju, przytoczył najnowsze dane dotyczące poprawiającej się sytuacji finansowej placówki.

Przedstawiciele dyrekcji złożyli także życzenia wszystkim obecnym.

Specjalne podziękowania należą się zespołowi działu żywienia, który przygotował świąteczny poczęstunek dla gości oraz wszystkim osobom zaangażowanym w remont i przygotowanie oddziału rotacyjnego, na którym odbyło się spotkanie wigilijne.

 Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ