Oddziały Położniczo-Ginekologiczny i Noworodków wznawiają działalność po remoncie

posłowie i starosta zawierciański przecinają wstęgę

Zakończył się gruntowny remont oddziałów Położniczo-Ginekologicznego i Noworodków z Pododdziałem Patologii Noworodka w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Oddziały wznowią działalność  1 marca 2021 r. oferując pacjentkom wysoką jakość usług i komfortowe warunki.

Dziś uroczyście otwarto zmodernizowane oddziały w obecności Posłów na Sejm RP Pani Danuty Nowickiej i Pana Waldemara Andzela, Starosty Zawierciańskiego Pana Gabriela Dorsa, przedstawicieli powiatu, Miasta Zawiercie oraz gmin z terenu powiatu zawierciańskiego.

Całkowitą metamorfozę przeszedł m.in. trakt porodowy. Dwie osobne sale porodowe, w tym sala porodów rodzinnych zapewniają intymną atmosferę, a nowy sprzęt zakupiony przez szpital znacznie rozszerzył wachlarz możliwości przy wyborze formy porodu. Do dyspozycji pacjentek jest m.in. nowoczesne łóżko porodowe umożliwiające przyjmowanie pozycji wertykalnych.

Nowością będą systemy monitorowania – zarówno pacjentek na sali porodowej, jak i  noworodków oraz scentralizowany system monitorowania i nadzoru okołoporodowego, dzięki któremu zmniejszy się ryzyko niedotlenienia okołoporodowego noworodków.

Spełniająca najwyższe normy bezpieczeństwa sala cięć cesarskich ze stanowiskiem do resuscytacji noworodka pozwala na natychmiastowe zakończenie porodu w przypadku wystąpienia komplikacji.

Powiększyła się także kadra obu oddziałów. Do zespołu dołączyli lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Katowicach i szpitala w Myszkowie oraz doświadczone położne z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Zawierciańska placówka zawarła także porozumienia z Kliniką Ginekologii i Położnictwa UCK oraz  Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka GCZD.

„To znacznie podniesie nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentek - mówi Piotr Zachariasiewicz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu. - Dzięki współpracy z klinikami, w przypadku powikłanej ciąży, kobiety i ich nowo narodzone dzieci wymagające wysoko specjalistycznej opieki będą miały zapewnioną natychmiastową pomoc w szpitalach o najwyższym stopniu referencyjności”

Mimo pandemii w szpitalu będą możliwe porody rodzinne. Każdej rodzącej może towarzyszyć wybrana, bliska osoba. Musi być zdrowa – bez objawów przeziębienia. W przypadku, gdy lekarz uzna za zasadne przeprowadzenie u osoby towarzyszącej testu w kierunku SARS-CoV-2, zostanie on wykonany na koszt szpitala. 

Oddział noworodków także zadbał o rodzinną atmosferę. Kangurujący tatusiowie są mile widziani.

„Kontakt „skóra do skóry” jest dla noworodka niezwykle ważny.  Powinien rozpocząć się zaraz po porodzie i trwać nieprzerwanie przez dwie godziny. W przypadku cięcia cesarskiego kangurowanie początkowo odbywa się na życzenie z udziałem osoby bliskiej, a następnie po przewiezieniu mamy do sali położniczej - przez mamę – mówi  Jolanta Koclęga-Bryndal, kierownik Oddziału Noworodków z Pododdziałem Patologii Noworodka zawierciańskiej placówki.

Na oddziale pojawił się także pokój laktacyjny, zapewniający intymność mamom chcącym ściągnąć pokarm. Każda mama może też liczyć na profesjonalną pomoc doradcy laktacyjnego.

Szpital doposażył oddziały m.in. w pompy infuzyjne, stanowisko do resuscytacji noworodka, wysokiej klasy inkubatory oraz USG, aparaty EKG, wagi, ciśnieniomierze, glukometry. Wymienione zostały także łóżka dla pacjentek.

W części ginekologicznej oddziału wykonywane są badania diagnostyczne, leczenie zachowawcze i operacyjne pacjentek ze schorzeniami narządu rodnego, w tym zabiegi laparoskopowe, histeroskopowe, operacje pochwowe bez konieczności „otwierania brzucha” oraz zabiegi uroginekologiczne w wysiłkowym nietrzymaniu moczu i onkologiczne.

„Szeroki zakres oferowanych świadczeń jest możliwy m.in. dzięki wyposażeniu oddziału w specjalistyczny sprzęt taki jak histeroskop III generacji z optyką full HD i torem wizyjnym umożliwiający precyzyjną ocenę stanu wewnętrznych ścian macicy, pobranie wycinków  do badania histopatologicznego  pod kontrola wzroku z miejsc podejrzanych o zmiany nowotworowe, czy usunięcie zmian w macicy utrudniających zajście w ciążę. Posiadamy także kolposkop z torem wizyjnym i archiwizacją badań pozwalający na  wykrycie zmian nowotworowych szyjki macicy  oraz zakażeń dróg rodnych i moczowych. Do diagnostyki narządu rodnego i ciąży zakupiliśmy również nowoczesne ultrasonografy” – wymienia Andrzej Sosnowski, kierownik Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.

Ten nowo zakupiony sprzęt w pełni wykorzystywany będzie przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę zatrudnioną w oddziale położniczo-ginekologicznym, przygotowaną również do przeprowadzania zabiegów uroginekologicznych i onkologicznych.

Modernizacja Oddziału Położniczo-Ginekologicznego wraz z Oddziałem Noworodków to część projektu realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).
Koszt remontu i wyposażenia to ponad 3,7 mln zł, z czego prawie 1,7 mln to środki własne szpitala.

 Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ