Jubileusz pracy zawodowej pielęgniarek i położnych

jubileusz pielęgniarek i położnych
18 października 2019 r. odbyła się uroczystość jubileuszu pracy zawodowej pielęgniarek i położnych. Podziękowania za lata poświęcenia i oddania, lojalności oraz trudu włożonego w pracę na rzecz Szpitala Powiatowego w Zawierciu wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności złożył sześćdziesięciu dwóm pielęgniarkom i położnym dyrektor szpitala Piotr Zachariasiewicz.

Dyrektor pogratulował też wyróżnień i odznaczeń, które w tym roku otrzymały następujące jubilatki:
• Medal za Długoletnią Służbę przyznawany przez Prezydenta RP - Pani Lidia Klimas
• Diamentowe Czepki przyznawane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
  - Pani Dorota Bątorek
  - Pani Anna Bednarz
  - Pani Beata Guzek
  - Pani Ewa Wierzchowska

Wyróżnienie to przyznawane jest za upowszechnianie zasad etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz działania na rzecz integrowania środowiska pielęgniarek i położnych.

Wszystkim jubilatkom gratulujemy i życzymy wszystkiego dobrego!


Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ