Ćwiczenia z postępowania w razie zdarzenia masowego

ćwiczenia zarządzania kryzysowego
19 października Szpital Powiatowy w Zawierciu zorganizował ćwiczenia na wypadek wystąpienia zdarzenia masowego, które miały na celu sprawdzenie funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala.

Symulacja zintegrowana była z ćwiczeniem gminnym, organizowanym przez Urząd Miejski w Zawierciu i stanowiła jeden z jego elementów.

W ćwiczeniu wzięły udział poszczególne oddziały szpitala oraz:

1) Blok Operacyjny,
2) Pracownia Tomografii Komputerowej,
3) Zakład Diagnostyki Obrazowej (RTG),
4) Dział Techniczny,
5) Apteka Szpitalna,
6) Zespół Zarządzania Kryzysowego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w rejonie skrzyżowania ulicy Inwestycyjnej z ulicą Technologiczną doszło do wypadku drogowego ciężarówki z autobusem. Na miejsce zdarzenia przybyły służby ratownicze Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego oraz Policji i Straży Miejskiej, które przystąpiły do działań ratowniczych i izolacji terenu.

Zgodnie ze scenariuszem, w wyniku wypadku na Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Powiatowego w Zawierciu trafiło 2 poszkodowanych oznaczonych kolorem czerwonym, 5 żółtym oraz 4 zielonym, którym trzeba udzielić pomocy.

Niezależnie od przeprowadzanych ćwiczeń SOR pracował jak co dzień, co oznaczało, że oprócz pozorantów, którzy udawali poszkodowanych w wypadku, zespół SOR udzielał pomocy zgłaszającym się na oddział pacjentom.

Między 9.00 a 12.00 było to siedem osób. Tuż po rozpoczęciu planowanej symulacji wypadku,na SOR przywieziono dwoje wyznaczonych do roli pacjentów pozorantów, którzy naprawdę zasłabli. Zaopatrzono też m.in. osobę z urazem barku, otwartą raną ręki i amputacją palca. Odbyte ćwiczenia posłuży do sporządzenia analizy i oceny stosowanych w szpitalu procedur.

Film


Zdjęcia

  • Narodowy Fundusz Zdrowia
  • Środki norweskie i EOG
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Program badań onkologicznych
  • Portal Informacyjny o eWUŚ