OTWARCIE ODDZIAŁU

fundacja auxilium

Menu Witryny


dsc05119.jpg

Sonda

Jak oceniasz pracę personelu medycznego szpitala
 

Designed by:
SiteGround web hosting
Projekty współfinansowane przez UE


Fundusze europejskie RPO WSL PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 stycznia 2015 09:32

logocyfryzacja

 

Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie systemu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu

Nr projektu WND-RPSL.02.02.00-00-079/12,

 

RPO WSL Priorytet II - Społeczeństwo informacyjne,

Działanie 2.2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

 

Wartość projektu ogółem wynosi: 2 405 130,00 zł

w tym wydatki kwalifikowalne: 2 403 900,00 zł

Dofinansowanie z RPO WSL 85 % wydatków kwalifikowalnych - 2 043 315,00 zł

Wkład własny: 356 895,00 zł - zabezpieczony uchwałą Rady Powiatu Zawierciańskiego

z dnia 30.10.2014,

4 920,00 zł (dokumentacja aplikacyjna ) - środki Szpitala

 

Głównym celem projektu jest dostosowanie Szpitala do wymogów ustawy z dnia 28.04.2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, zobowiązującej podmioty lecznicze do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

 

 

 

Zakres projektu:

Przedmiotem niniejszego projektu jest stworzenie infrastruktury niezbędnej do wprowadzenia

elektronicznych usług publicznych w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, oraz implementacja do przygotowanego otoczenia sieciowego aplikacji Portalu Usług Publicznych e-Szpital.

Realizacja niniejszego projektu zakłada stworzenie integralnego systemu wymiany informacji na terenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu, jak i na zewnątrz, a w szczególności zapewnienie pacjentom Szpitala Powiatowego w Szpitalu dostępu do danych na temat przebiegu choroby, wyników badań i planowanego leczenia. System wspomoże również pracę personelu i zarządu placówki dzięki udostępnieniu narzędzia przetwarzania zasobów informacyjnych dla potrzeb administracji szpitala.

 

Przedmiotem projektu jest uruchomienie Internetowej Platformy Usług Publicznych e-szpital poprzez

modernizację, rozbudowę oraz wyposażenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu w systemy

informatyczne do realizacji:

a)usługi dostępu pacjenta do dokumentacji medycznej (historia choroby, wyniki badań, karta

informacyjna),

b)usługi zdalnej rejestracji (miejsca na liście oczekujących) i weryfikacji dostępności specjalistów w

jednostce,

c)bezpieczeństwa i ochrony danych wrażliwych,

d)systemy wspomagające zarządzania jednostką HIS.

Realizacja niniejszego projektu zakłada stworzenie integralnego systemu wymiany informacji na terenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu, jak i na zewnątrz, a w szczególności zapewnienie pacjentom Szpitala Powiatowego w Szpitalu dostępu do danych na temat przebiegu choroby, wyników badań i planowanego leczenia. System wspomoże również pracę personelu i zarządu placówki dzięki

udostępnieniu narzędzia przetwarzania zasobów informacyjnych dla potrzeb administracji szpitala.

Jako efekt podstawowy projektu można wskazać wzrost jakości świadczenia usług publicznych w

Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, przez ułatwienie dostępu do informacji medycznych, obniżenie

kosztów, usprawnienie procesów zarządczych szpitala.

 

 

Realizacja przedmiotu projektu zawiera następujące zadania:

 

1.Infrastruktura Przetwarzania i Gromadzenia danych (serwery, macierze) zapewniająca wysoką

niezawodność świadczenia usług realizowaną poprzez budowę klastrów niezawodnościowych

bazodanowych i aplikacyjnych.

2.Infrastruktura styku publicznego realizującego usługę dostępową wraz z wydzieleniem stref

(publiczna, prywatna, nie zaufana) wraz z mechanizmami autentykacji użytkowników i poufności

transmitowanych danych.

3.Infrastruktura Zarządzająca obsługą platformy realizująca funkcje nadzoru nad użytkownikami oraz wydawaniem uprawnień (poświadczeń/certyfikatów).

4.Infrastruktura Teletechniczna i Sieciowa dla personelu medycznego zapewniająca funkcje

transmisyjne dla miejsc wprowadzenie danych do systemu.

5.Infrastruktura Aplikacji wspierających zapewniająca bazę systemów operacyjnych dla Infrastruktury Przetwarzania i Gromadzenia Danych.

6.Infrastruktura stacji końcowych zapewniająca możliwość wprowadzenia danych do systemu

informatycznego celem publikacji w Internetowej Platformie Usług Publicznych e-Szpital.

7.Oprogramowanie e-szpital jako element integracji pomiędzy platformą publiczną a systemem zarządzania jednostką.

8.Rozbudowa systemu wspomagania zarządzania jednostką zapewniając platformę dla wprowadzenia danych do systemu publicznego.

 

 

Projekt charakteryzują poniższe wskaźniki:

1.Liczba uruchomionych serwerów:2

2.Liczba uruchomionych aplikacji:3

3.Liczba uruchomionych systemów archiwizacji danych:1

4.Liczba wdrożonych systemów uwierzytelniania i autoryzacji:1

5.Liczba uruchomionych usług online na poziomie 1 – Informacja:1

6.Liczba uruchomionych usług online na poziomie 2 – Interakcja:4

7.Liczba uruchomionych usług online na poziomie 3 - Dwustronna interakcja: 2

8.Liczba uruchomionych portali:1

9.Liczba zakupionych zestawów komputerowych: 75

10.Liczba zakupionych urządzeń peryferyjnych: 54

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Poprawiony: piątek, 30 stycznia 2015 15:27
 
Więcej artykułów…