OTWARCIE ODDZIAŁU

fundacja auxilium

Menu Witryny


_dsc3763.jpg

Sonda

Jak oceniasz pracę personelu medycznego szpitala
 

Designed by:
SiteGround web hosting
Izba Przyjęć


Drukuj

 

IZBA PRZYJĘĆ z AMBULATORIUM


Lokalizacja - Budynek szpitala parter

 

Personel:

- Jolanta Cichoń - Pielęgniarka Koordynująca

 

Zlokalizowana jest na parterze budynku Szpitala z osobnym wejściem, z możliwością podjazdu ambulansów i dostępem dla osób niepełnosprawnych.Zlokalizowana jest na parterze budynku Szpitala z osobnym wejściem, z możliwością podjazdu ambulansów i dostępem dla osób niepełnosprawnych.

 

Zakres usług:

Izba Przyjęć działa na potrzeby wszystkich oddziałów Szpitala. Pacjenci przyjmowani są w trybie pilnym i planowym.

 

Podstawowym zadaniem Izby Przyjęć jest przyjmowanie chorych do leczenia szpitalnego (przyjęcia planowe na podstawie skierowania lub przyjęcia nieplanowe ze skierowaniem).

 

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów

uprawniających do uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych:

 

Osoby pracujące:

 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym stemplem (ważny 1 miesiąc),
 • druk ZUS RMUA aktualnie poświadczony,
 • legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny pracownika,
 • Karta chipowa wydana przez Śląski Odział NFZ.

 

Renciści i emeryci:

 • legitymacja emeryta lub rencisty wraz z aktualnym odcinkiem od renty/emerytury.

 

Studenci:

 • legitymacja studencka,
 • legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny pracownika,
 • kopia druku zgłoszeniowego ZCZA lub ZCNA oraz ważna legitymacja studencka,
 • Karta chipowa wydana przez Śląski Odział NFZ.

Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy i zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego:

 • legitymacja ubezpieczeniowa wydana przez Powiatowy Urząd Pracy,
 • kopia druku zgłoszeniowego ZUA.

Osoby inne, niż ubezpieczeni posiadający obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP:

 • decyzja o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej wydana przez wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub przebywania,
 •  ważność decyzji 90 dni od daty wystawienia.

Cudzoziemcy z kartą stałego pobytu lub czasowego pobytu:

 • umowa pomiędzy ubezpieczonym a Narodowym Funduszem Zdrowia wraz z ostatnim odcinkiem wpłaty składki.

Rolnicy:

 • legitymacja KRUS,
 • dowód wpłaty składki.

Bezdomni:

 • zaświadczenie o opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotnej,
 • decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym, z opieki społecznej.

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą:

 • NIP własny oraz aktualny dowód wpłaty na ubezpieczenie zdrowotne.

Osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Jeden z wymienionych dokumentów uprawniający do uzyskania świadczeń:

 • Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • Certyfikat,
 • Formularz E-111,
 • Poświadczenie ? lub inne formularze z serii E-100 w wyjątkowych sytuacjach.

Ubezpieczony powinien posiadać:

 • numer PESEL (dowód osobisty),
 • numer NIP pracodawcy i pracownika (wymagany przy wystawieniu zwolnienia lekarskiego).

 

szpital budynk front

Centrala – 32-67-40-200
Telefony wewnętrzne: Telefony zewnętrzne
Izba Przyjęć
249
Pielęgniarka Koordynująca
379

Izba Przyjęć
32-67-40-249
32-67-22-457
Pielęgniarka Koordynująca
32-67-40-379

email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.