OTWARCIE ODDZIAŁU

fundacja auxilium

Menu Witryny


_dsc3731.jpg

Sonda

Jak oceniasz pracę personelu medycznego szpitala
 

Designed by:
SiteGround web hosting
Projekt POIiŚ PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 lipca 2012 01:00
infrastruktura i srodowisko flaga UEunia europejska EFRR z lewej PLPoprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.

Nazwa beneficjenta: Powiat Zawierciański

Nazwa projektu: Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu.

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytet: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

Działanie: 12.1 - Rozwój systemu ratownictwa medycznego.

Plan finansowy projektu:

Koszt całkowity projektu:

17 373 155,64 zł

Poziom dofinansowania z EFRR:

85 %

Kwota dofinansowania z EFRR:

13 229 923,15 zł

Wkład własny Powiatu Zawierciańskiego:

4 143 232,49 zł

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Szpitala Powiatowego o Szpitalny Oddział Ratunkowy. Projekt zlokalizowany będzie na terenie Szpitala Powiatowego w Zawierciu zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ulicy Miodowej 14, 42-400 Zawiercie, Powiat Zawierciański, województwo śląskie. Obszar oddziaływania planowanego do utworzenia SOR będzie obejmował teren powiatu zawierciańskiego oraz teren powiatu myszkowskiego.

Projektowany obiekt to parterowy, podpiwniczony budynek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z płaskim stropodachem, będący elementem rozbudowy istniejącego Szpitala. Obiekt zostanie wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje umożliwiające właściwe funkcjonowanie.

Inwestycja ma także na celu:

- Zagospodarowanie terenu – W ramach prac związanych z realizacją nowego obiektu przewiduje się dokonanie zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu m.in. wycinka drzew stanowiących przeszkody lotnicze.

- Poprawa obsługi komunikacyjnej – Dojazd do krytego podjazdu karetek SOR od strony wjazdowej na teren Szpitala będzie odbywała się nowym odcinkiem dwukierunkowej drogi dojazdowej, a następnie jednokierunkową pętlą na nasypie.

- Lądowisko dla helikopterów – Budowa nowego oświetlonego lądowiska w pełni dostosowanego do wymogów prawa (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia. 20 lipca 2004 roku w sprawie wymagań dla lądowisk).

- Zakup wyrobów medycznych – W ramach projektu zakupione zostaną wyroby medyczne do diagnostyki i terapii określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 roku w sprawie szpitalnego oddziały ratunkowego. Wyroby te zostaną umieszczone na SOR, w obszarach określonych Rozporządzeniem.

- Zakup wyposażenia SOR i pozostałego sprzętu – Tworzenie SOR od podstaw nakłada konieczność zakupu niezbędnego wyposażenia oraz zakup lamp bakteriobójczych.

Realizacja:

23.03.2010 r. w Warszawie została zawarta umowa o dofinansowanie nr UDA-POIS.12.01.00-00-257/08-00 Projektu nr WND-POIS.12.01.00-00-257/08 "Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu."

Obecnie trwają prace przy budowie budynku SOR.

Efekt realizacji:

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa na terenie powiatu zawierciańskiego.

Lokalizacja oddziału ratunkowego jako oddzielnej jednostki pozwoli na stworzenie właściwego układu funkcjonalnego, uwzględniającego warunki określone w obowiązujących przepisach, tzn., wydzielenie obszarów segregacji medycznej i przyjęć, resuscytacyjno – zabiegowego, krótkotrwałej intensywnej terapii, obserwacji, konsultacyjnego, laboratoryjno – diagnostycznego, stacjonowanie zespołu ratownictwa medycznego, zaplecza administracyjno – gospodarczego.

Ilościowe cele projektu:

- Poprawa dostępu do usług ratownictwa medycznego dla 198 030 osób – realizacja projektu zabezpieczy w zakresie ratownictwa medycznego ludności zamieszkującą powiat zawierciański oraz powiat myszkowski. Dzięki realizacji inwestycji każda osoba w stanie zagrożenia życia otrzyma wymaganą pomoc, która umożliwi jej zachowanie zdrowia i życia.

- Wzrost dostępu do usług SOR – liczba pacjentów w roku 2013 wyniesie 32 850 osób rocznie.

- Poprawa sytuacji zdrowotnej na obszarze oddziaływania: zmniejszenie wskaźnika liczby zgonów wywołanych przyczynami zewnętrznymi oraz chorobami układu krążenia w powiecie zawierciańskim i w powiecie myszkowskim przypadających na 10 tys. osób o 0,5% rocznie w skali roku.

- Ograniczenie stopnia niepełnosprawności wśród ofiar wypadków.

- Wsparcie utrzymania dobrego poziomu zdrowia zasobów pracy – 60 osób rocznie nie utraci pracy/zrezygnuje z pracy na skutek dolegliwości zdrowotnych będących następstwem wypadków/urazów.

Funkcjonalne rozwiązania:

- Wstępna diagnoza i leczenie pacjenta na SOR, bez konieczności odsyłania go na oddział łóżkowy.

- Skrócony czas oczekiwania pacjenta na otrzymanie pomocy medycznej.

- Skuteczniejsze ratowanie ludzkiego życia, dzięki posiadaniu nowego wysokospecjalistycznego sprzętu oraz wprowadzenie nowych procedur.

- Szybki dowóz pacjenta na oddział (dzięki osobnej drodze dojazdowej do SOR oraz zamkniętemu podjazdowi dla karetek, bezpośrednio połączonemu z oddziałem).

- Możliwość przyjmowania pacjentów transportowanych drogą powietrzną przez całą dobę (dzięki budowie oświetlonego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych).

- Bezproblemowe korzystanie z SOR osobom niepełnosprawnym.

- Usprawnienie pracy Szpitala (pacjenci będą sprawniej przyjmowani na oddziały, pracownie diagnostyczne zostaną odciążone, dzięki czemu czas oczekiwania pacjentów oddziałowych na wyniki badań ulegnie skróceniu, przez co również skróci się czas hospitalizacji, mniej osób będzie kierowanych na oddziały – nie wszyscy pacjenci SOR wymagają hospitalizacji.)

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Projekt Poprawa bezpieczeństwa ludności poprzez utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 

sor

Poprawiony: poniedziałek, 11 lutego 2013 13:51