OTWARCIE ODDZIAŁU

fundacja auxilium

Menu Witryny


_dsc3827.jpg

Sonda

Jak oceniasz pracę personelu medycznego szpitala
 

Designed by:
SiteGround web hosting
Projekt ZOPRR PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 11 lipca 2012 01:00

 

images flaga UEunia europejska EFRR z lewej PL

 

Informacja o realizacji projektu pn. „Zakup aparatury diagnostycznej i wprowadzenie radiografii cyfrowej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

„Nowy sprzęt diagnostyczny dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu"

Nazwa beneficjenta: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Nazwa projektu: „Zakup aparatury diagnostycznej i wprowadzenie radiografii cyfrowej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu."

Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Działanie: 1.3 – Regionalna infrastruktura społeczna

Nazwa poddziałania: 1.3.2 – Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

W 2004 r. Powiat Zawierciański przystąpił do konkursu z trzema projektami dotyczącymi inwestycji w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu, z których dofinansowanie otrzymał zgodnie z przyjętą przez Zarząd Województwa metodologią uszeregowania listy projektów jeden projekt polegający na modernizacji i doposażeniu w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego, a pozostałe dwa zostały umieszczone na liście rezerwowej.

W lutym bieżącego roku pojawiła się możliwość rozdysponowania dodatkowych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006.

 

 

Uchwałą Nr 739/256/III/2009 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 7.04.2009 r. projekt „Zakup aparatury diagnostycznej i wprowadzenie radiografii cyfrowej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu" został zakwalifikowany do dofinansowania.

Umowa o dofinansowanie projektu została zawarta po przedłożeniu niezbędnych dokumentów w dniu 28.05.2009r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały zawarte umowy na dostawę aparatury diagnostycznej dla Zakładu RTG i Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Wartość całkowita projektu wyniesie: 1 491 202,71 zł, w tym wysokość dofinansowania ze środków EFRR: 855 939,50 zł tj. 75 % wydatków kwalifikowanych, a z budżetu powiatu: 279 213,17zł tj. 25 % wydatków kwalifikowanych.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest doposażenie w aparaturę diagnostyczną Pracowni RTG oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Zakres projektu obejmuje zakup niżej wymienionej aparatury:

1) Zdalnie sterowana ścianka rentgenodiagnostyczna dla Pracowni RTG

978 832,90 zł brutto.

2) Bronchofiberoskop dla OAiIT - 46 245,67 zł brutto.

3) Respirator dla OAiIT - 90 554,10 zł brutto.

Instalacja aparatury diagnostycznej zostanie zakończona do dnia 26.06.2009r.

 

Efekt realizacji projektu:

W wyniku realizacji projektu Szpital Powiatowy w Zawierciu otrzymuje nowoczesny aparat RTG rozbudowany o radiografię cyfrową, co istotnie poprawi jakość wykonywanych badań oraz zmniejszy ilość toksycznych dla środowiska materiałów zużywalnych. Z kolei Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii otrzyma nowoczesny respirator, stanowiący podstawowe wyposażenie każdego stanowiska intensywnej terapii i brochofiberoskop diagnostyczny , co wpłynie na zwiększenie ilości świadczonych przez oddział usług oraz poprawę jakości.

 

Łącznie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 Powiat Zawierciański pozyskał dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu kwotę 2 842 912,41 zł, w tym :

Projekt „Modernizacja i doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Szpitala Powiatowego w Zawierciu" zrealizowany i rozliczony w 2007r. – 1 986 972,91 zł oraz projekt „Zakup aparatury diagnostycznej i wprowadzenie radiografii cyfrowej w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu", który zostanie zrealizowany do końca czerwca br. - 855 939,50 zł.

Poprawiony: poniedziałek, 11 lutego 2013 14:05