OTWARCIE ODDZIAŁU

fundacja auxilium

Menu Witryny


_dsc3742.jpg

Sonda

Jak oceniasz pracę personelu medycznego szpitala
 

Designed by:
SiteGround web hosting
Drukuj
INSPEKTOR BHP

Lokalizacja - Budynek D - II piętro pok. 13


Personel:
 
Ewa Śliwa-Grabowska Specjalista ds. BHP
 
Do zadań Inspektora BHP należy:
 1. dokonywanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie, przyczyn powodujących wypadki przy pracy i zagrożenia życia i zdrowia pracowników oraz sporządzania sprawozdań z wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 2. inicjowanie i opracowywanie wniosków zmierzających do zapobiegania tym zagrożeniom, a zwłaszcza przyczynom powodującym wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
 3. sprawdzanie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie oraz czuwanie nad przestrzeganiem przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze oraz pozostałych pracowników przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. opracowywanie planów potrzeb rzeczowo - finansowych oraz planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 5. współdziałanie w organizowaniu wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników oraz kontrola przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów dotyczących tych badań i zgłaszania się pracowników do tych badań.
 6. organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia a także sprawności urządzeń oraz określanie metod poprawy warunków bhp na stanowiskach pracy.
 7. udział przy opracowywaniu przez zakład zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjnych oraz udział w odbiorach technicznych nowobudowanych lub przebudowywanych komórek organizacyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki bhp.
 8. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzenie rejestrów.
 9. organizowanie szkolenia pracowników w zakresie bhp, ustalanie programu tego szkolenia i nadzór nad nim.
 10. kontrola właściwego zaopatrzenia pracowników w odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej oraz praktycznego jej użytkowania przez pracowników.
 11. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bhp przy wprowadzeniu nowej aparatury i nowych metod pracy.
 12. współpraca z władzami sanitarnymi, Ośrodkiem Medycyny Pracy oraz kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie ograniczania czynników szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy oraz prowadzenie działalności profilaktycznej.
 13. współpraca z państwowymi i społecznymi organami nadzoru nad warunkami pracy.

 szpital budynk front

Centrala – 32-67-40-200
Telefony wewnętrzne: Telefony zewnętrzne
Sekcja
369
Sekcja
32-67-40-369

email: 

 

Godziny Pracy
Poniedziałek 07:25 - 15:00 
Wtorek 07:25 - 15:00
Środa 07:25 - 15:00 
Czwarek 07:25 - 15:00 
Piątek 07:25 - 15:00