OTWARCIE ODDZIAŁU

fundacja auxilium

Menu Witryny


_dsc3762.jpg

Sonda

Jak oceniasz pracę personelu medycznego szpitala
 

Designed by:
SiteGround web hosting
Drukuj
GŁÓWNY KSIEGOWY
Lokalizacja - Budynek D - II piętro pok. 5


Personel:

Jolanta Machelska - Głowny Ksiegowy
 
Główny Księgowy odpowiada za całokształt funkcjonowania gospodarki finansowo-księgowej Szpitala, a w szczególności za:

1) opracowywanie planu finansowego Szpitala.

2) bieżącą analizę realizacji planu finansowego.

3) analizę kosztów.

4) prowadzenie rachunkowości Szpitala zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.

5) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej.

6) nadzorowanie prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez podległych pracowników.

7) prowadzenie gospodarki finansowej Szpitala zgodnie z obowiązującymi zasadami.

8) inicjowanie i wdrażanie działań zapewniających bezpieczeństwo operacji finansowych podejmowanych przez Szpital.

9) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:

a) wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków,

b) wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych oraz ich zmian.

c) kontroli operacji gospodarczych Szpitala stanowiących przedmiot księgowań.

10) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Szpitala, dotyczących prowadzenia polityki rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

11) Prawidłowość, rzetelność i terminowość sprawozdawczości finansowej dla GUS, resortowej i innej wymaganej przez organizacji rządowej i samorządowej z zakresu gospodarki finansowej kosztowej i materiałowej.

12) Zabezpieczenie odpowiedniej współpracy i spor zadania dokumentów dla ZUS wynikających z ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o ubezpieczeniu emerytalnym.

13) znajomość i przestrzeganie obowiązującego prawa.

2. Z tytułu nałożonych obowiązków Główny Księgowy posiada uprawnienia do:

1) merytorycznej oceny podległego personelu.

2) żądania od innych komórek organizacyjnych niezbędnych informacji i wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i wyliczeń będących źródłem informacji i wyjaśnień.

3) żądania od innych komórek organizacyjnych usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza:

a) przyjmowania, wystawiania i kontroli dokumentów,

b) systemu kontroli wewnętrznej,

c) systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej,

d) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególnych pracowników.

4) zgłaszania wniosków, propozycji i projektów dotyczących działań operacyjnych

i strategicznych z zakresu realizowanych zadań.

5) podpisywania dokumentów powodujących skutki finansowe.

3. Wyszczególnione powyżej obowiązki oraz przyznane uprawnienia są podstawą do definiowania odpowiedzialności Głównego Księgowego jako równoznacznej jego obowiązkami.

 szpital budynk front

Centrala – 32-67-40-200
Telefony wewnętrzne: Telefony zewnętrzne
Dział
353
Dział
32-67-40-353

email: iduda@szpitalzawiercie.pl 

 

Godziny Pracy
Poniedziałek 07:25 - 15:00 
Wtorek 07:25 - 15:00
Środa 07:25 - 15:00 
Czwarek 07:25 - 15:00 
Piątek 07:25 - 15:00