OTWARCIE ODDZIAŁU

fundacja auxilium

Menu Witryny


_dsc3856.jpg

Sonda

Jak oceniasz pracę personelu medycznego szpitala
 

Designed by:
SiteGround web hosting
Drukuj
DZIAŁ ADMINISTRACJI, ZAOPATRZENIA I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Lokalizacja - Budynek D - II piętro pok. 11


Personel:


Aneta Tyrała - Specjalista
 
Do zadań Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w zakresie zamówień publicznych należy:
 1. kompletowanie dokumentacji technicznej i ekonomicznej, a w przypadku postępowań powyżej 14.000 EURO - opracowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 2. prowadzenie czynności związanych z przygotowaniem przez Szpital jako „Zamawiający" wymaganych dokumentów do właściwych procedur wyboru dostawców lub wykonawców zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
 3. przygotowanie pism, ogłoszeń, zawiadomień kierowanych na zewnątrz, związanych z postępowaniem o udzielenie zamówień publicznych.
 4. obsługa biurowa procedur prowadzonych w trybie przetargowym, zabezpieczenie wpływających ofert, udzielanie informacji związanych z procedurą zamówienia w zakresie otrzymanych upoważnień.
 5. prowadzenie całości dokumentacji związanej z procedurą dokonywania zamówień publicznych w sposób zapewniający jej należyte zabezpieczenie i ochronę własności intelektualnej oraz tajemnicy handlowej złożonych dokumentów.
 6. współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających ustawy i rozporządzeń wykonawczych, opracowywanie sprawozdań w zakresie zamówień publicznych.
 7. prowadzenie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania oferentem - wstępna kontrola projektów umów i przedkładanie ich do zaopiniowania pod względem formalno - prawnym radcy prawnemu,
 8. ewidencjonowanie ofert oraz udział w pracach Komisji przetargowej.
 9. prowadzenie we współpracy z Radcą Prawnym postępowania odwoławczego w sprawach udzielania zamówień publicznych,
 10. prowadzenie rejestru udzielonych zamówień.

W zakresie inwestycji i remontów:

 1. udział w ustalaniu potrzeb w zakresie zakupów inwestycyjnych,
 2. kompletowanie dokumentacji technicznej do prowadzonych inwestycji i remontów,
 3. czuwanie nad prawidłowością zakupów inwestycyjnych i przyjmowaniem darowizn sprzętu i aparatury,
 4. przygotowywanie projektów wniosków o zgodę na zakup lub przyjęcie darowizny sprzętu medycznego
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków oraz realizacją projektów z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.
 6. przygotowywanie propozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz Strategii Powiatu Zawierciańskiego w zakresie dotyczącym Szpitala.
 7. Do zadań Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w zakresie zaopatrzenia należy:

1) ustalanie potrzeb i opracowywanie planów zaopatrzenia w zakresie:

a) medycznym,

b) gospodarczym ( art. chemiczne, odczynniki, odzież, środki czystości).

2) prowadzenie systematycznego zaopatrzenia Szpitala w zakresie medycznym, gospodarczym.

3) zaopatrywanie wszystkich pracowników szpitala w przysługująca im odzież roboczą

i ochronną.

4) prowadzenie spraw administracyjnych związanych z zaopatrzeniem, jak:

a) sporządzanie zamówień w oparciu o zawarte umowy,

b) bieżąca współpraca z dostawcami w zakresie zaopatrzenia, uzgadnianie terminów

dostaw i cen.

5) przyjmowanie zapotrzebowań i zlecanie usług poligraficznych (pieczątki, tabliczki, identyfikatory,

szyldy itp.)

Za organizację i funkcjonowanie Działu pod względem merytorycznym i organizacyjnym odpowiada Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych.

 szpital budynk front

Centrala – 32-67-40-200
Telefony wewnętrzne: Telefony zewnętrzne
Dział
361
Dział
32-67-40-361

email:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Godziny Pracy
Poniedziałek 07:25 - 15:00 
Wtorek 07:25 - 15:00
Środa 07:25 - 15:00 
Czwarek 07:25 - 15:00 
Piątek 07:25 - 15:00