OTWARCIE ODDZIAŁU

fundacja auxilium

Menu Witryny


dsc05123.jpg

Sonda

Jak oceniasz pracę personelu medycznego szpitala
 

Designed by:
SiteGround web hosting
Drukuj
DZIAŁ KADROWO PŁACOWY
Lokalizacja - Budynek D - II piętro pok. 2 


Personel:

Jolanta Głąb - Kierownik
 
Do zadań Działu Kadr w zakresie spraw osobowych należy:
 1. rekrutacja, nabór i rozmieszczenie kadr w porozumieniu z kierownikami komórek organizacyjnych.
 2. przygotowywanie do decyzji Dyrektora Szpitala materiałów dotyczących przyjmowania, zwalniania, przenoszenia pracowników na inne stanowiska i awansowanie zgodnie z przepisami.
 3. prowadzenie ewidencji pracowników, akt osobowych, legitymacji i zaświadczeń o zatrudnieniu, prowadzenie spraw związanych z urlopami, oraz spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy.
 4. kontrola dyscypliny i porządku pracy.
 5. przygotowanie wniosków w sprawach nagradzania i karania pracowników.
 6. prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, pielęgniarek, położnych i innego personelu medycznego i niemedycznego oraz prowadzenie dokumentacji związanej ze stażami podyplomowymi lekarzy.
 7. załatwianie spraw związanych z przechodzeniem pracowników na emeryturę, rentę, lub świadczenie przedemerytalne.
 8. współdziałanie z inspektorem BHP i Poradnią Medycyny Pracy, załatwianie spraw związanych z wypadkami w drodze do pracy i z pracy.
 9. analizowanie stanu zatrudnienia i wykorzystania czasu pracy w komórkach organizacyjnych Szpitala.
 10. opracowywanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i spraw socjalnych.
 11. załatwianie spraw związanych z dokształcaniem i doskonaleniem pracowników.
 12. kontrolowanie różnych form szkolenia zawodowego podjętych przez pracowników.
 13. wystawianie delegacji służbowych, prowadzenie ewidencji delegacji służbowych oraz zwolnień z tytułu niezdolności do pracy.
 14. współpraca z Powiatowym Biurem Pracy w sprawach pracowniczych.
 15. obsługa programu ,,Płatnik" w zakresie zgłaszania, wyrejestrowywania, oraz aktualizowanie danych ubezpieczonych.

Do zadań Działu Kadr w zakresie spraw socjalnych należy:

 1. współdziałanie w gospodarowaniu funduszem socjalnym.
 2. załatwianie spraw ubezpieczeń społecznych w zakresie zgłoszenia do ubezpieczenia pracowników i ich rodzin.
 3. sporządzanie sprawozdań statystycznych zgodnie z ustawą o statystyce publicznej i przepisami wykonawczymi do ustawy.

 Dzial kadr pokoj

Centrala – 32-67-40-200
Telefony wewnętrzne: Telefony zewnętrzne
Dział
363
Dział
32-67-40-363

email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

Godziny Pracy
Poniedziałek 07:25 - 15:00 
Wtorek 07:25 - 15:00
Środa 07:25 - 15:00 
Czwarek 07:25 - 15:00 
Piątek 07:25 - 15:00