OTWARCIE ODDZIAŁU

fundacja auxilium

Menu Witryny


_dsc3832.jpg

Sonda

Jak oceniasz pracę personelu medycznego szpitala
 

Designed by:
SiteGround web hosting
Drukuj
INSPEKTOR P/POŻ

Lokalizacja - Budynek D - II piętro pok. 13


Personel:
 
Inspektor
 
Do zadań Inspektora p/poż. należy:
  1. czuwanie nad zapewnieniem bezpieczeństwa p/poż. ludzi i mienia.
  2. utrzymanie w pełnej gotowości dróg ewakuacyjnych oraz całego procesu ewakuacji Szpitala.
  3. sprawdzanie zdatności użytkowej urządzeń przeciwpożarowych oraz sprzętu pożarniczo- ratowniczego i gaśniczego oraz zabezpieczenie dostatecznej ilości tego sprzętu.
  4. utrzymanie łączności z właściwą terenowo Komendą Straży Pożarnej.
  5. prowadzenie szkoleń pracowników (wstępnych, okresowych) z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  6. bieżąca aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Szpitala.
  7. udział w dochodzeniach pożarowych, ustalanie sposobów postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
  8. prowadzenie rejestru przeglądów okresowych (rocznych, 5-letnich) instalacji technicznych i urządzeń przeciwpożarowych, sieci elektrycznych, wentylacyjnych, odgromowych, oświetlenia ewakuacyjnego, prób ciśnieniowo-wydajnościowych, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych oraz węży.
  9. nadzór nad budową instalacji alarmowania pożarowego, dźwiękowego, urządzeń oddymiających.

 szpital budynk front

Centrala – 32-67-40-200
Telefony wewnętrzne: Telefony zewnętrzne
Sekcja
369
Sekcja
32-67-40-369

email: 

 

Godziny Pracy
Poniedziałek 07:25 - 15:00 
Wtorek 07:25 - 15:00
Środa 07:25 - 15:00 
Czwarek 07:25 - 15:00 
Piątek 07:25 - 15:00